עשרות אלפי מכשירים מתקשרים למערכת כל רגע - לכן אין בעיה מצד המערכת.

אנחנו לא רואים ניסיונות התחברות של מכשיר\ממיר תקשורת עם כתבת MAC 0005F0001234 ל-ExpertPower.


ע"מ לאתר את הסיבה לכשל התחברות מכשיר\ממיר הנ"ל למערכת ExpertPowerPlus אנחנו מבקשים לבצע בדיקות הבאות:


1) יש לדוק איכות שתקשורת ברשת פנימית של האירגון למכשיר. אנחנו ממליצים להשתמש בתוכנת PAS.

   להתחבר למכשיר\ממיר הנ"ל ברשת בפנימית ב-PAS ולוודא כתובת MAC. האם זה משה נמסר לנו?2) יש להתחבר עם PAS ולאשר ExpertPower Client וגם לוודא נכונות של כתובות IP של השרת ופורט כמו בתמונה מטה.

ע"מ לשנות הגדרות במכשיר\ממיר יש ללחוץ כפתור Send במצב On-line. בלחיצת כפתור OK השינוי נשמר אח ורק בקובץ במחשב.3) על הלקוח להגדיר בנתב שלו כלל להתחברות יוצאת מהכתובת IP של המכשיר לפורט 5001 של כתובת IP 207.232.60.18.


ע"מ לבדוק האם התחברות יוצאת הוגדרה נכון יש להריץ בדיקת Telnet

1) לבדוק הגדרות IP של מכשיר סייטק ולנתק אותו מהרשת תקשורת לזמן קצר .

2) להגדיר בדיוק את אותם ההגדרות (IP Address, Network Subnet Mask, Network default Gateway ) ל-laptop שלך.

3) לחבר את ה-laptop באותה נקודת תקשורת איפה היה מחובר ה-ETC.

4) לנסות להתחבר ב-telnet לשרת של ExpertPower telnet 207.232.60.18 5001

תוצאות האפשריות של הטסט:


במקרה שכל צעדים הקודמים בוצעו בהצלחה ועדיין המכשיר לא התחבר למערכת.

5) מה הוא כתובת IP חיצונית של הארגון? אנחנו ננסה לבדוק האם מגיע התחברות ממנו לרשת שלנו.