עשרות אלפי מכשירים מתקשרים למערכת כל רגע - לכן אין בעיה מצד המערכת.


ע"מ לאתר את הסיבה לכשל התחברות מכשיר\ממיר הנ"ל למערכת ExpertPowerPlus אנחנו מבקשים לבצע בדיקות הבאות:


  • לבדוק תקשורת לממיר ETC בתוך רשת שלכם.
  • האם הממיר אינו מתקשר יש לוודא:
  • שממיר ETC2002 מוזן מחשמל וחובר לרשת תקשורת
  • שכל הנתבים ברשת מוזנים ומחוברים


האם ממיר הנ"ל אכן מתקשר בתוך הרשת יש לבדוק האם הוא לא חסום להתקשות יוצאת לשרת שלנו:


ע"מ לבדוק האם התחברות יוצאת הוגדרה נכון יש להריץ בדיקת Telnet

1) לבדוק הגדרות IP של מכשיר סייטק ולנתק אותו מהרשת תקשורת לזמן קצר .

2) להגדיר בדיוק את אותם ההגדרות (IP Address, Network Subnet Mask, Network default Gateway ) ל-laptop שלך.

3) לחבר את ה-laptop באותה נקודת תקשורת איפה היה מחובר ה-ETC.

4) לנסות להתחבר ב-telnet לשרת של ExpertPower telnet 207.232.60.18 5001

תוצאות האפשריות של הטסט:במקרה שכל צעדים הקודמים בוצעו בהצלחה ועדיין המכשיר לא מתחבר למערכת.

מה הוא כתובת IP חיצונית של הארגון? אנחנו ננסה לבדוק האם מגיע התחברות ממנו לרשת שלנו.