HACS (High Accuracy Current Sensors)

HACS (High Accuracy Current Sensors)

HACS CTs Overcurrent
Model Over current descriptions 20 msec Current pulse 1 sec Current pulse Continuous Current Nominal Current HX0118/HX0129 8KA 4KA 300A 100A HX0145 1...
Thu, 25 May, 2017 at 5:38 PM
Input voltage ranges for 125VDC 12DI (digital input)
Voltage range Part of Maximal value Logic value 0...75VDC 0...60% "0" 94...125VDC 75...100% "1" 75...94VDC 60...75% Unknown
Wed, 18 Oct, 2017 at 9:05 AM
HACS CS12S Installation
Mon, 4 Jun, 2018 at 5:42 PM
HACS CS8.1(0.1A), Solid Core 800A - EL0147-100x32mm hole
                                                                     Electrical Specializations                                                            ...
Mon, 2 Jul, 2018 at 8:37 AM
HACS - CS8 (P/N EL0125), solid core High Accuracy Current Sensor 800A (40mA input)
                                                                                                   
Wed, 25 Jul, 2018 at 4:22 PM
HACS - CS8S, (P/N HX0158), split core High Accuracy Current Sensor 800A (40mA input)
Wed, 25 Jul, 2018 at 4:23 PM